Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2021. gada saiešanas

2021. gada Brāļu draudzes saiešanas

12. jūnijs - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

26. jūnijs - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

10. jūlijs - Riņģu saiešanas kambara gadadienas svētki

24. jūlijs - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

14. augusts - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

28. augusts - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

11. septembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

25. septembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

09. oktobris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Bomē – Riņģu saiešanas namā – Pļaujas svētki

23. oktobris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

13. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

18. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

27. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

11. decembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

25. decembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

 

2020.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2020.gadā

4. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

25.01.2020.  plkst.11.00 - “Brāļu draudzes kustība Amatas novadpētnieces un kultūrvēsturnieces M. Vanagas darbos” (Melānijas Vanagas muzeja vadītāja  I. Lāce), 

24. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.februāris, 12.00 Brāļu draudzes diena Kristiāna Dāvida skolā

21. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

7. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.03.2020. plkst 14.30 – “Brāļu draudzes darbība bijušajā Āraišu draudzes teritorijā un Vidzemē kopumā” (prof. G. Straube), Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā.

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

05.04.2020. plkst 14.30 - “Brāļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo tradīciju attīstībā.” (J.KLotiņš, Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos)

10.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

11,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija pa Vidzemes jūrmalu

12.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

12.00, Svētku saiešana Riņģu saiešanas namā

24. - 27. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

,12.00 -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

13. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

11.jūlijs, 12.00  Riņģu saiešanas kambara gadadienas svētki

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

20.-25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lielvārdē

24. - 27.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

4. - 6. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

12.septembris, 8.00., Rīgas draudzības ekskursija uz Zemgali

26.septembris, 10.30  Brāļu draudzes diena Pāvilostā, Kult'ūras namā

25. – 28.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

3.oktobris, 11.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

15.00, Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā. Jurģa Klotiņa lekcija "Brāļu draudze un mūzika"

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27.- 30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

28.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Čiekurkalnā, Rīgā

.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik ceturtdienu, 18.30, Rīgā, Čiekurkalnā

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, 

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

2018

Brāļu draudzes misija 2018.gadā

13. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

26. - 29. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

10.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

24.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Valmierā, bibliotekā, iepretim Jērakalnam

23. - 25. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

10. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

22. - 26. marts - Herrnhutermissionshilfe vadītāja, brāļa Andreas Tasche vizīte

24.marts, 10.30 – Brāļu draudzes diena Jaunlaicenes muzejā, Brāļu draudzes Lintenes distrikta centra apmeklējums

30.marts, 12.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

7,aprīlis 8.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Kurzemi (Airītes saiešana, Sieksātes klosteris)

14. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

13. - 16. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27.-29.aprīlis - misija Eiropas latviešu koru ģenerālmēģinājumā Stambula, Antālija

12.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18.maijs, 10.00 - Rēzeknes novada Sakstagalā, sadraudzīga tikšanās ar Latgales politiķiem, pašvaldību vadītājiem un bīskapiem "Vērtību samits"

20.maijs,, - Svētā Gara diena, 13.00 - 16.00 G.Ceipes individuāla akcija Valmieras Jērakalnā

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

26.maijs – 2.jūnijs, - Brāļu draudzes sinode Hernhūtē

9. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

13.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.jūnijs, 6.00 - lūgšanas stunda Rīgas Jērakalnā

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

27.jūnijs, 18.00 - sapulce Klusā iela 2, Rīga

16. -  21.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Tilžā, Balvu novadā

23. - 28.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

27. - 30.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

4. augusts, 12.00 ar Kambara svētki Riņģu saiešanas namā,kalpos sacītājs Arnis Dāmis

5.augusts, 14.30 - Brāļu draudzes svētdiena, Airītes stacijā

10 - 11.augusts, konference "Latviešu garīgās atmodas pirmsākumi. Brāļu draudze un izglītība, 17.-21.gadsimts. Valmiera, Marijas iela 14

18.augusts, 15.00 Smiltenes draudzes nometne Riņģu saiešanas namā

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

7. - 9. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

21. – 24.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

29.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

6.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

10.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. – novembris – 1.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.decembris, 13.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Trikātā

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

 

2019.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2019.gadā

12. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

22. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

5.aprīlis, 10.30 -  Brāļu draudzes diena Jaunklidzī (Strenču novads)

6,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Kurzemi

13. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

19.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

21.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

26. - 29. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

7.jūnijs, 10.30 Brāļu draudzes diena Inešos

8. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.00 - dziedāšanas svētku diena Dikļos

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.-24.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

15.-20.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Liepnā

26. - 29.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27.jūlijā, 20.00, -  koncerts Riņģu saiešanas namā

17.augusts, 12.00  Riņģu saiešanas kambara 140 gadadienas svētki

6. - 8. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

21.septembris, 10.30  Brāļu draudzes diena Āraišu mācītājmuižā

20. – 23.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

28.septembris, 7.00 -  7.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Latgali

12.oktobris, 12.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

29. novembris – 2.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Āraišos 

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.decembris, 10.30 -  Brāļu draudzes diena Gramzdā, Priekules novadā

 21.decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

2017.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2017.gadā

5. – 8.janvāris, misijas konference Augsburgā, Vācijā

14. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

27. - 30. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9. februāris, 15.00 –  Reformācijas laukuma atklāšana Rīgā

11.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Cimzas saiešanas namā 

24. - 26. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

1.marts, - Pelnu trešdiena

11. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

27. – 31.marts, draudzes darbinieku Konference Hernhūtē, Vācijā

23 marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

1. - 8. aprīlis, Brāļu draudzes bīskapa Folkera Šulca vizīte Latvijā

8. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.aprīlis, - Augšāmcelšanās

05.30 - 06.30. -  Augšāmcelšanās gaviles, dziesmas, pateicība Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

- sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21. - 24. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

29.aprīlis, 8.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Sēliju

1.maijs, 9.00 - draudzes "Cerība" ekskursija pa Vidzemes Brāļu draudzes vietām

7.maijs, 12.00 - mežabrāļu kaujas piemiņas akmeņa atklāšana Jaunpiebalgas Lielmežā

13.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

2.jūnijs, 18.00 - baznīcu nakts Riņģu kambarī un lekcija par Brāļu draudzi Madonas baznīcā

4.jūnijs, - Svētā Gara diena

14.00 - sadraudzības svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

10. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

22. - 27.jūnijs - somu lestadiāņu sadraudzības apciemojums Lahti

23.jūnijs, 05.00 - lūgšanu un sadraudzības saiešana Rīgas Jērakalnā

1.jūlijs, 11.00 - Konference Ungurrmuižā, “Hernhūtiešu kustības fenomens Latvijas valsts simtgades kontekstā."

10. - 15.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

24. -  29.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība, Valkas novada Vijciema skola

28. - 31.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

5.augusts, 10.30 - Brāļu draudzes diena Saldus novada dzelzsceļa stacijā "Airītes"

26.augusts, 10.30 - Brāļu draudzes diena Vecpiebalgas novada, Dzērbenes baznīcā

1. - 3. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9.septembris, 11.00 - Eiropas kultūras mantojuma dienas Smiltenes mācītājmuižā un Riņģu saiešanas namā, (lekcijas, dzejas lasījumi)

23.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

22. – 25.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

13.oktobris, 18.00 - talka Riņģu saiešanas namā

20.00 - vīru vakars Riņģu saiešanas namā

14.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

15.oktobris, 14.00 Pļaujas svētki Riņģu saiešanas namā

19. - 23.oktobris Hernhūtes pārstāvja, Martina Teiles vizīte Latvijā

27.oktobris, 10.00 - konference "Reformācijas krāsas" Rīgas domes sapulču zālē

31.oktobris, Reformācijas 500-tā gadadiena

11.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

14. -  21.novembris - vispasaules Brāļu draudzes misijas konference Keiptaunā, DĀR

1.-3. decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

2.decembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Riņģu saiešanas namā un Blomē

9.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

21 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

25.decembris 15.00 Kristus piedzimšanas dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

 

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

 Airītes saiešana, Pēteris Stumburs tel. 29503503

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

 

1.Moz. 14. 18. -20.

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija