Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2024. gada saiešanas

13. janvāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

27. janvāris, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

26. - 28. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

10.februāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

24.februāris, 10.15  Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

23. - 25. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

10.marts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

15.marts, 19.00, lielais brāļu saiets Raunā, Cimzā

23. marts, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

29.marts, 16.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

30.marts, 10.00, Brāļu draudzes diena un Kristus piemiņas mīlestības mielasts Blomes tautas namā

31. marts- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

1.aprīlis, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

13.aprīlis, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

19.aprīlis, 10.30, Brāļu draudzes diena Liepājā, Krusta baznīcā

27. aprīlis, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

12. - 14. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Brīvdabas muzejā, Mežuļu saiešanas namā

19. maijs - Svētā Gara diena, 

25.maijs, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

1.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

8.- 15. Jūnijs, Eiropas Brāļu draudzes sinode Hernhūtē, Vācijā

12.jūnijs,  -  reformācijas sākuma diena Latvijā

21.-24.jūnijs, - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

13.jūlijs, 17.00, - sadziedāšanās Riņģu saiešanas namā

20.jūlijs 10.30, - Aumaņu Anšam veltīta Brāļu draudzes diena Dzērbenē

26. - 28.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27. jūlijs 11.00, - Riņģu kambara svētki

20. - 22. septembris, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

21.septembrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

22.septembrī, -  Brāļu draudzes diena Sārnatē, Venntspils novadā

5.oktobrī, - Pļaujas svētki Riņģos

25. - 27.Oktobrī, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

26.oktobrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

29.okt. - 1.dec., - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

Bērnu un jauniešu adventa gaismas sadraudzība Rīgas Trīsvienības draudzē, Sarkandaugavā

28.decembrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

 

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

2023. gada saiešanas

 

14. janvāris, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

28. janvāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

11. februāris, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

25. februāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

11. marts, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

25. marts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

7. aprīlis – Lielā piektdiena. Kristus ciešanu gājiens no Blomes centra uz Riņģu saiešanas namu

15. aprīlis, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

22. aprīlis, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

13. maijs, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

27. maijs, plkst. 11:00 - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

28. maijs – Vasarsvētki

16.septembris - 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

23. septembris - 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

7.oktobris - 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

14.oktobris - 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

14. oktobris - 11.00 - Pļaujas svētku saiešana Riņģu saiešanas namā

28.oktobrī - 11.00 reformācijai veltīta konference Rīgas Pēterbaznīcā

11. novembris -  11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

25.novembris - 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

2.decembris - 16.00 - adventa gaismas Laternu svētki bērnirm un ģimenēm, Rīgā, Sarkandaugavas Sv.Trīsvienības baznīcā

1. -3 decembris - Somijas lestadiāņu brāļuu misijas vizīte Raunā, Cimzā, Rīgā, Cēsīs, Smiltenē

16.decembris - 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

23.decembris -  11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

 

2021. gada saiešanas

2021. gada Brāļu draudzes saiešanas

12. jūnijs - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

26. jūnijs - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

10. jūlijs - Riņģu saiešanas kambara gadadienas svētki

24. jūlijs - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

14. augusts - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

28. augusts - Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1. līnija 78, Rīga)

11. septembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

25. septembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

09. oktobris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Bomē – Riņģu saiešanas namā – Pļaujas svētki

23. oktobris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

13. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

18. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

27. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

11. decembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

25. decembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

 

 

2022. gada saiešanas

2023. gada Brāļu draudzes saiešanas

08. janvāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

22. janvāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

12. februāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

26. februāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

12. marts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

26. marts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

09. aprīlis, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

15. aprīlis – Lielā piektdiena. Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

23. aprīlis, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

14. maijs, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

28. maijs, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

05. jūnijs – Vasarsvētki

11. jūnijs, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

25. jūnijs, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

09. jūlijs, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Blomē – Riņģu saiešanas namā – “kambara svētki”

23. jūlijs, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

13. augusts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

27. augusts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

10. septembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

24. septembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

08. oktobris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Blomē – Riņģu saiešanas namā – Pļaujas svētki

15. oktobris, plkst. 10:15 - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

22. oktobris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

12. novembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

26. novembris, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

10. decembris, plkst. 10:15 – Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

24. decembris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

2020.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2020.gadā

4. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

25.01.2020.  plkst.11.00 - “Brāļu draudzes kustība Amatas novadpētnieces un kultūrvēsturnieces M. Vanagas darbos” (Melānijas Vanagas muzeja vadītāja  I. Lāce), 

24. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.februāris, 12.00 Brāļu draudzes diena Kristiāna Dāvida skolā

21. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

7. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.03.2020. plkst 14.30 – “Brāļu draudzes darbība bijušajā Āraišu draudzes teritorijā un Vidzemē kopumā” (prof. G. Straube), Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā.

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

05.04.2020. plkst 14.30 - “Brāļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo tradīciju attīstībā.” (J.KLotiņš, Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos)

10.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

11,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija pa Vidzemes jūrmalu

12.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

12.00, Svētku saiešana Riņģu saiešanas namā

24. - 27. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

,12.00 -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

13. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

11.jūlijs, 12.00  Riņģu saiešanas kambara gadadienas svētki

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

20.-25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lielvārdē

24. - 27.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

4. - 6. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

12.septembris, 8.00., Rīgas draudzības ekskursija uz Zemgali

26.septembris, 10.30  Brāļu draudzes diena Pāvilostā, Kult'ūras namā

25. – 28.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

3.oktobris, 11.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

15.00, Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā. Jurģa Klotiņa lekcija "Brāļu draudze un mūzika"

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27.- 30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

28.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Čiekurkalnā, Rīgā

.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik ceturtdienu, 18.30, Rīgā, Čiekurkalnā

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, 

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija