Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2017.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2017.gadā

5. – 8.janvāris, misijas konference Augsburgā, Vācijā

14. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

27. - 30. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9. februāris, 15.00 –  Reformācijas laukuma atklāšana Rīgā

11.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Cimzas saiešanas namā 

24. - 26. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

1.marts, - Pelnu trešdiena

11. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

27. – 31.marts, draudzes darbinieku Konference Hernhūtē, Vācijā

23 marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

1. - 8. aprīlis, Brāļu draudzes bīskapa Folkera Šulca vizīte Latvijā

8. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.aprīlis, - Augšāmcelšanās

05.30 - 06.30. -  Augšāmcelšanās gaviles, dziesmas, pateicība Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

- sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21. - 24. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

29.aprīlis, 8.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Sēliju

1.maijs, 9.00 - draudzes "Cerība" ekskursija pa Vidzemes Brāļu draudzes vietām

7.maijs, 12.00 - mežabrāļu kaujas piemiņas akmeņa atklāšana Jaunpiebalgas Lielmežā

13.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

2.jūnijs, 18.00 - baznīcu nakts Riņģu kambarī un lekcija par Brāļu draudzi Madonas baznīcā

4.jūnijs, - Svētā Gara diena

14.00 - sadraudzības svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

10. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

22. - 27.jūnijs - somu lestadiāņu sadraudzības apciemojums Lahti

23.jūnijs, 05.00 - lūgšanu un sadraudzības saiešana Rīgas Jērakalnā

1.jūlijs, 11.00 - Konference Ungurrmuižā, “Hernhūtiešu kustības fenomens Latvijas valsts simtgades kontekstā."

10. - 15.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

24. -  29.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība, Valkas novada Vijciema skola

28. - 31.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

5.augusts, 10.30 - Brāļu draudzes diena Saldus novada dzelzsceļa stacijā "Airītes"

26.augusts, 10.30 - Brāļu draudzes diena Vecpiebalgas novada, Dzērbenes baznīcā

1. - 3. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9.septembris, 11.00 - Eiropas kultūras mantojuma dienas Smiltenes mācītājmuižā un Riņģu saiešanas namā, (lekcijas, dzejas lasījumi)

23.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

22. – 25.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

13.oktobris, 18.00 - talka Riņģu saiešanas namā

20.00 - vīru vakars Riņģu saiešanas namā

14.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

15.oktobris, 14.00 Pļaujas svētki Riņģu saiešanas namā

19. - 23.oktobris Hernhūtes pārstāvja, Martina Teiles vizīte Latvijā

27.oktobris, 10.00 - konference "Reformācijas krāsas" Rīgas domes sapulču zālē

31.oktobris, Reformācijas 500-tā gadadiena

11.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

14. -  21.novembris - vispasaules Brāļu draudzes misijas konference Keiptaunā, DĀR

1.-3. decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

2.decembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Riņģu saiešanas namā un Blomē

9.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

21 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

25.decembris 15.00 Kristus piedzimšanas dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

 

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

 Airītes saiešana, Pēteris Stumburs tel. 29503503

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

 

1.Moz. 14. 18. -20.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija