Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2020.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2020.gadā

4. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

25.01.2020.  plkst.11.00 - “Brāļu draudzes kustība Amatas novadpētnieces un kultūrvēsturnieces M. Vanagas darbos” (Melānijas Vanagas muzeja vadītāja  I. Lāce), 

24. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.februāris, 12.00 Brāļu draudzes diena Kristiāna Dāvida skolā

21. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

7. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.03.2020. plkst 14.30 – “Brāļu draudzes darbība bijušajā Āraišu draudzes teritorijā un Vidzemē kopumā” (prof. G. Straube), Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā.

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

05.04.2020. plkst 14.30 - “Brāļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo tradīciju attīstībā.” (J.KLotiņš, Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos)

10.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

11,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija pa Vidzemes jūrmalu

12.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

12.00, Svētku saiešana Riņģu saiešanas namā

24. - 27. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

,12.00 -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

13. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

11.jūlijs, 12.00  Riņģu saiešanas kambara gadadienas svētki

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

20.-25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lielvārdē

24. - 27.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

4. - 6. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

12.septembris, 8.00., Rīgas draudzības ekskursija uz Zemgali

26.septembris, 10.30  Brāļu draudzes diena Pāvilostā, Kult'ūras namā

25. – 28.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

3.oktobris, 11.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

15.00, Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā. Jurģa Klotiņa lekcija "Brāļu draudze un mūzika"

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27.- 30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

28.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Čiekurkalnā, Rīgā

.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik ceturtdienu, 18.30, Rīgā, Čiekurkalnā

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, 

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija