Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Latvijas litānija

Mēs Tevi lūdzam...


Pirmdiena.

Pateicība par jaunu dienu un nedēļu.

Lūdzam Debesu Tēva svētību un Svētā Gara vadību šīs nedēļas gaitām un savstarpējām attiecībām.

Par Baznīcas liecību un kalpošanu pasaulei. Par mīlestības un ticības stiprināšanu cilvēkos. Par tiem, kas pasludina Tavu vārdu.

Par Vidzemes laukiem un pilsētām.

 

Otrdiena.

Par sadraudzību un labām attiecībām ar cilvēkiem, īpaši ar tuvākajiem.

Par laulību un ģimeni. Par bērniem, lai bērniem nepietrūktu mīlestības. Lai visiem būtu barība, pajumte un varētu iet skolā.

Par bērnudārziem un skolām, par skolotājiem un audzinātājiem.

Par Zemgales laukiem un pilsētām.

 

Trešdiena.

Par Latvijas dievnamiem un draudzēm.

Par dzīvu piedošanas garu cilvēku attiecībās un mūsu tautā.

Par tiem, kas slimībās un grūtībās. Par tiem, kas gādā atvieglojumu ciešanās.

Par slimnīcām un pansionātiem.

Par vientuļajiem un nesaprastajiem cilvēkiem.

Par Kurzemes laukiem un pilsētām.


Ceturtdiena.

Par mieru mūsu zemē. Par mieru Latvijas cilvēku un tautu starpā.

Par svētību darbam un svētīgiem darba augļiem.

Par laicīgo valdību, gudriem likumiem un krietniem ierēdņiem un visiem krietna darba strādniekiem.

Par jauniešiem un studentiem, lai tie būtu Tev par godu un tautai par svētību.

Par Latgales laukiem un pilsētām.

 

Piektdiena.

Par tiem, kas kopj zemi. Svētī zemniekus un zemes augļus. Par dzīvo dabu.

Par cietajām cilvēku sirdīm, mūsu cietajām sirdīm. Lai Tava mīlestība mūsu sirdis dara atsaucīgas un redzīgas cita sāpēm un grūtībām.

Par ticību Kristus krusta spēkam. Par manu grēku piedošanu.

Kungs apžēlojies.

Par Sēlijas laukiem un pilsētām.

 

Sestdiena.

Par kristīgo ticību. Par pestīšanas prieku latviešu tautā. Par vienotību sadraudzībā un sirsnīgu mīlestību Tavu bērnu vidū.

Lai vienā Garā visi Tavi bērni tiek pulcēti ap Tavu svēto krustu un dzīvibas vārdu.

Par mīlestību un gaismu cilvēku dvēselēs.

Mēs lūdzam par Rīgu.

 

Svētdiena.

Augšāmcelšanās diena. Dievs svētī Latviju!

Svētī savu draudzi visā pasaulē. Svētī un stiprini savus aicinātos un izredzētos.

Tev vienam mūsu gods, slava un pateicība un pielūgšana. Tev vienam, Tu visuvarens, svēts un mūžīgs, trīsvienīgais Tēvs, Dēls un Svētais Gars.

Liec mums tiekties un ilgoties pēc Tavas valstības, un reiz to arī saņemt.  Āmen!

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija