Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2014. gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2014.gadā

12. janvāris, 14.00 – Rīgas draudzība

24. - 26. janvāris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

9. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

15. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana 

21. - 23.februāris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Kurzemē

9. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

15.marts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

22.marts, Latvijas lūgšanas diena par Brāļu draudzi Eiropā un pasaulē

24. - 28.marts vizīte pie čehu brāļiem un Pāvela Štola grāmatas atklāšana Prāgā

10. - 11.aprīlis, 10.30 – zinātniska konference Vidzemes augstskolā un Valmieras muzejā 

11.aprīlis, ap 16.00 - projekta pieteikums un ziedojumu vākšanas sākums ģenerālienes M.E. fon Hallartes (Brāļu draudzes kustības) piemineklim Valmiermuižā.

13. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

21. aprīlis, 9.00 – Lieldienu dievkalpojums Riņģos

26. aprīlis, 7.15 – Rīgas draudzības skolotāju skolotāju ekskursija pa Ziemeļlatgali

9. - 12.maijs - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

6.jūnijs, 20.00 - novada brāļu saiešana Smiltenes saiešanas namā

8.jūnijs, 14.00 - Vasarsvētki Riņģu saiešanas namā

14. - 20.jūnijs - Eiropas provinces Brāļu draudzes sinode Ceistā, Holandē

20. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

28. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā

4.jūlijs, 20.00  -  Jāņa Cimzes dzimšanas dienas atzīmēšana Cimzas šaiešanas namā

12. jūlijs, 10.00 – Riņģu kambara diena

13. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

 21 -  26. jūlijs –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Vidzemē, Gulbenes novada Beļavā

22. - 25. augusts - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

30. augusts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki

6. - 12. septembris - vācu un šveiciešu hernhūtiešu sadraudzības ceļojums pie latviešu Brāļu draudzes

26. - 28.septembris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Kurzemē

11.oktobris, 16.00. –– Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

18.oktobris, 10.30. - talka un svētbrīdis Riņģu saiešanas namā 

22. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

28.novembris - 1.decembris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

29. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

20. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

25.decembris 16.00 Riņģu saiešana

 

 

2013.gada pārnovadu saiešanas

Brāļu draudzes misijas 2013.gada pārnovadu saiešanas

23. februāris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

23. marts, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

1.aprīlis  11.00 Lieldienu dievkalpojums Riņģos

5.aprīlis  10.30  sadarbībā ar Vidzemes kultūras biedrību zinātniska konference Cēsu muzejā 

"Pirmajām latviešu nacionāllajām organizācijām 270 gadi/"

20.aprīlis    skolotāju ekskursija pa Kurzemes jūrmalu

27. aprīlis, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Smiltenē

25. maijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana un talka Riņģos

29. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā

13. jūlijs, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki

15. - 20. jūlijs – Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Kurzemē, Rojas novada Kaltenē

31. augusts, – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki

28. septembris, Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzības ekskursija

5.oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki

26. oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

16. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

21. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola


Saiešanu kārtība

- brāļu un māsu garīgas uzrunas

- pusdienu iestiprināšanās

- a) saruna par norisēm pasaulē un sabiedrībā jeb laikmeta zīmju tulkošana

b) lekcija par tautas garīgās vēstures aspektiem 

- evaņģeliskas draudzības kopšana

Saiešanās daudz dziedāsim un skanēs muzikāli priekšnesumi.

***

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.
tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261
Ružinas kopiena, Ezera iela 32, Ružina, Rēzeknes novads, tel. 26106699.

Piemiņas dienas

1. marts      1457 Unitas Fratrum - senās Brāļu draudzes dibināšana
19. aprīlis    1742 pirmās latviešu Brāļu draudzes dibināšana Valmierā
12. jūnijs     1522 reformācijas sākums Latvijas teritorijā
17. jūnijs     1722 Kristiāns Dāvids cērt pirmo koku Hernhūtes pilsētiņas celšanai
6. jūlijs        1415 Jana Husa asinsliecinieka nāve
13. augusts  1727 Svētā Gara un vienprātības nākšana pār Hernhūtes Brāļu draudzi
23.augusts   1738 Brāļu draudze dibina pirmo latviešu skolotāju semināru Jērakalnā
30. oktobris  1729 pirmie Hernhūtes sūtņi Kristiāna Dāvida vadībā ierodās Rīgā
31. oktobris  1517 reformācijas sākums Vācijā, Mārtiņa Lutera vadībā

 

2012. gada pārnovadu saiešanas

Brāļu draudzes misijas
2012.gada pārnovadu saiešanas

11. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana
25. februāris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
17. marts, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana
7. aprīlis, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
28. aprīlī, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā
5. maijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Drustos

12.maijs 11.00 talka Riņģos

19. maijs, 12.00 - Brāļu draudzes Kristiana Dāvida skola
16. jūnijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Smiltenē
30. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
14. jūlijs, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki
23. - 28. jūlijs – Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība
1. septembris – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki
22. septembris, 10.30 – talka Grostonas kopienā

6. oktobris, 10.30 – talka Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

6. oktobris– Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzības ekskursija

20. oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki

3. novembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
17. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana – 
Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.
1. decembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa
Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Liepā
22. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

2011. gada pārnovadu saiešanas

7. maijs – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
21. maijs - Brāļu draudzes Cimzas saiešana
4. jūnijs – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
18. jūnijs – Brāļu draudzes Smiltenes saiešana
2. jūlijs – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
16. jūlijs – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki.
3. septembris – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola – 
jauna mācību gada atklāšanas svētki. 
17. septembris – Brāļu draudzes Cimzas saiešana
1. oktobris – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
15. oktobris – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki.
5. novembris – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
18. novembris – Brāļu draudzes Cimzas saiešana – 
Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.
3. decembris – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
17. decembris - Brāļu draudzes Cimzas saiešana
 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija