Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola un kopiena savā ikdienas kalpošanā apliecina Kristus sekošanas aicinājumu. Skolas darbība un izglītošana tiek organizēta tā, lai gan bērni, gan pieaugušie pēc iespējas labāk apgūtu un izprastu Dieva un pasaules likumus, to mijiedarbību.   

Raugoties skolas ikdienā, šķiet, ka tās devīze varētu būt – strādā, lūdzies un dziedi. Skola, hernhūtiešiem raksturīgi, ir ļoti muzikāla un tajā ir savs pūtēju orķestris.

Kristiāna Dāvida skolā regulāri notiek kristīgas sadraudzības pasākumi, kā arī dažādas konferences un semināri. 

Skola un kopiena ir ekumeniski atvērta un allaž viesmīlīga tās viesiem.

Vairāk informācijas http://www.kdskola.lv/

Kristiāna Dāvida skola. Labajā pusē internāts ar ēdnīcu, pa kreisi skaistā skolas ēka ar sporta zāli un kapellu otrajā stāvā.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija