Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Smiltene

Brāļu draudzes Smiltenes saiešana ir iesvētīta 2010.gadā un atrodas privātmājas pirmajā stāvā.
Smiltene ir sens Latvijas garīgās dzīves centrs, tā ir izteikti latviska un hernhūtiskām tradīcijām bagāta.

Arnis Dāmis sludina evaņģeliju. Viņš ir Smiltenes un Riņģu saiešanu garīgais vadītājs.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija