Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2024. gada saiešanas

13. janvāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

27. janvāris, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

26. - 28. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

10.februāris, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

24.februāris, 10.15  Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

23. - 25. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

10.marts, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

15.marts, 19.00, lielais brāļu saiets Raunā, Cimzā

23. marts, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

29.marts, 16.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

30.marts, 10.00, Brāļu draudzes diena un Kristus piemiņas mīlestības mielasts Blomes tautas namā

31. marts- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

1.aprīlis, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

13.aprīlis, plkst. 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Misiones baznīcā (Čiekurkalna 1.līnija 78, Rīga)

19.aprīlis, 10.30, Brāļu draudzes diena Liepājā, Krusta baznīcā

27. aprīlis, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

12. - 14. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 11:00 – Brāļu draudzes saiešana Brīvdabas muzejā, Mežuļu saiešanas namā

19. maijs - Svētā Gara diena, 

25.maijs, 10.15 Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

1.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

8.- 15. Jūnijs, Eiropas Brāļu draudzes sinode Hernhūtē, Vācijā

12.jūnijs,  -  reformācijas sākuma diena Latvijā

21.-24.jūnijs, - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

13.jūlijs, 17.00, - Brāļu draudzes saiešana Riņģu saiešanas namā

20.jūlijs 10.30, - Aumaņu Anšam veltīta Brāļu draudzes diena Dzērbenē

26. - 28.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27. jūlijs 11.00, - Riņģu kambara svētki

20. - 22. septembris, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

21.septembrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

22.septembrī, -  Brāļu draudzes diena Sārnatē, Venntspils novadā

5.oktobrī, - Pļaujas svētki Riņģos

25. - 27.Oktobrī, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

26.oktobrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

29.okt. - 1.dec., - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

Bērnu un jauniešu adventa gaismas sadraudzība Rīgas Trīsvienības draudzē, Sarkandaugavā

28.decembrī, 10.15, - Brāļu draudzes saiešana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē

 

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija