Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība

Bērnu, jauniešu un skolotāju sadraudzība ir māsas Vijas Auriņas gara bērns un skaisti iekļaujās Brāļu draudzes kustībā. Šīs sadraudzības sākumi ir meklējami 20.gs. deviņdesmito gadu pašā sākumā.
Sadraudzība balstās un centrējas ap trijiem ikgadējiem regulēriem notikumiem.
Pirmkārt, vasaras nometni jeb sadraudzības nedēļu, kurai arīdzan ir misionārs un ekumenisks raksturs un ik gadus notiek jaunā vietā.
Otrkārt, adventa gaismas jeb t.s. laternu svētkiem, kad sadraudzības lieli un mazi dalībnieki pirmā adventa priekšvakarā kādā dievnamā pulcējās gaismas dievkalpojumam, kura sprediķa daļa ir – ar no altāra aizdegtajiem pašrūpētajiem gaismekļiem doties ziemas (pasaules) tumsā. Gaismas gājiena laikā tiek dziedātas himnas, lūgts par konkrēto novadu un visu Latviju. Katrā stacijā lūgšana noslēdzas ar kopīgu tēvreizi. Svētki noslēdzās ar sadraudzības pasākumu, kurā dzied, ēd, līksmojas un apdāvinās.
Treškārt, katru rudeni notiek pedagogu ekskursijas, kurās īpaša vērība tiek pievērsta dievnamu apmeklējumam un savstarpējai sadraudzībai.
Daudzo gadu laikā esam iemācījušies novērtēt un iemīlēt mums dāvāto sadraudzību. Esam ļoti pateicīgi Dievam Svētajam Garam par īpašo vadību un mūsu sdraudzības svētīšanu. Alelujā!

Bērnu, jauniešu un skolotāju sadraudzības kopēji Vija Auriņa un Gundars Ceipe tradicionālajā rudens ekskursijā. 2009.gada septembrī apmeklējām arī Baltijas augstāko kalnu, Munameģi, kura galā lūdzām Dievu par garīgu atmodu un nodziedājām "Dievs, svētī Latviju!". Attēlā redzams kādi priecīgi atgriežamies autobusā.

Vairāk informācijas

Līgums "Liepna 2019"
Aptaujas lapa vecākiem
Iekšējās kārtības noteikumi
Informācijas lapa

 

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija