Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2018

Brāļu draudzes misija 2018.gadā

13. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

26. - 29. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

10.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

24.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Valmierā, bibliotekā, iepretim Jērakalnam

23. - 25. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

10. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

22. - 26. marts - Herrnhutermissionshilfe vadītāja, brāļa Andreas Tasche vizīte

24.marts, 10.30 – Brāļu draudzes diena Jaunlaicenes muzejā, Brāļu draudzes Lintenes distrikta centra apmeklējums

30.marts, 12.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

7,aprīlis 8.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Kurzemi (Airītes saiešana, Sieksātes klosteris)

14. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

13. - 16. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27.-29.aprīlis - misija Eiropas latviešu koru ģenerālmēģinājumā Stambula, Antālija

12.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18.maijs, 10.00 - Rēzeknes novada Sakstagalā, sadraudzīga tikšanās ar Latgales politiķiem, pašvaldību vadītājiem un bīskapiem "Vērtību samits"

20.maijs,, - Svētā Gara diena, 13.00 - 16.00 G.Ceipes individuāla akcija Valmieras Jērakalnā

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

26.maijs – 2.jūnijs, - Brāļu draudzes sinode Hernhūtē

9. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

13.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.jūnijs, 6.00 - lūgšanas stunda Rīgas Jērakalnā

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

27.jūnijs, 18.00 - sapulce Klusā iela 2, Rīga

16. -  21.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Tilžā, Balvu novadā

23. - 28.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

27. - 30.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

4. augusts, 12.00 ar Kambara svētki Riņģu saiešanas namā,kalpos sacītājs Arnis Dāmis

5.augusts, 14.30 - Brāļu draudzes svētdiena, Airītes stacijā

10 - 11.augusts, konference "Latviešu garīgās atmodas pirmsākumi. Brāļu draudze un izglītība, 17.-21.gadsimts. Valmiera, Marijas iela 14

18.augusts, 15.00 Smiltenes draudzes nometne Riņģu saiešanas namā

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

7. - 9. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

21. – 24.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

29.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

6.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

10.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. – novembris – 1.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.decembris, 13.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Trikātā

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija