Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2019.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2019.gadā

12. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

22. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

5.aprīlis, 10.30 -  Brāļu draudzes diena Jaunklidzī (Strenču novads)

6,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Kurzemi

13. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

19.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

21.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

26. - 29. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

7.jūnijs, 10.30 Brāļu draudzes diena Inešos

8. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.00 - dziedāšanas svētku diena Dikļos

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.-24.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

15.-20.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Liepnā

26. - 29.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27.jūlijā, 20.00, -  koncerts Riņģu saiešanas namā

17.augusts, 12.00  Riņģu saiešanas kambara 140 gadadienas svētki

6. - 8. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

21.septembris, 10.30  Brāļu draudzes diena Āraišu mācītājmuižā

20. – 23.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

28.septembris, 7.00 -  7.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Latgali

12.oktobris, 12.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

29. novembris – 2.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Āraišos 

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.decembris, 10.30 -  Brāļu draudzes diena Gramzdā, Priekules novadā

 21.decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

2018

Brāļu draudzes misija 2018.gadā

13. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

26. - 29. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

10.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

24.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Valmierā, bibliotekā, iepretim Jērakalnam

23. - 25. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

10. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

22. - 26. marts - Herrnhutermissionshilfe vadītāja, brāļa Andreas Tasche vizīte

24.marts, 10.30 – Brāļu draudzes diena Jaunlaicenes muzejā, Brāļu draudzes Lintenes distrikta centra apmeklējums

30.marts, 12.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

7,aprīlis 8.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Kurzemi (Airītes saiešana, Sieksātes klosteris)

14. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

13. - 16. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

27.-29.aprīlis - misija Eiropas latviešu koru ģenerālmēģinājumā Stambula, Antālija

12.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18.maijs, 10.00 - Rēzeknes novada Sakstagalā, sadraudzīga tikšanās ar Latgales politiķiem, pašvaldību vadītājiem un bīskapiem "Vērtību samits"

20.maijs,, - Svētā Gara diena, 13.00 - 16.00 G.Ceipes individuāla akcija Valmieras Jērakalnā

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

26.maijs – 2.jūnijs, - Brāļu draudzes sinode Hernhūtē

9. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

13.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.jūnijs, 6.00 - lūgšanas stunda Rīgas Jērakalnā

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

27.jūnijs, 18.00 - sapulce Klusā iela 2, Rīga

16. -  21.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Tilžā, Balvu novadā

23. - 28.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

27. - 30.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

4. augusts, 12.00 ar Kambara svētki Riņģu saiešanas namā,kalpos sacītājs Arnis Dāmis

5.augusts, 14.30 - Brāļu draudzes svētdiena, Airītes stacijā

10 - 11.augusts, konference "Latviešu garīgās atmodas pirmsākumi. Brāļu draudze un izglītība, 17.-21.gadsimts. Valmiera, Marijas iela 14

18.augusts, 15.00 Smiltenes draudzes nometne Riņģu saiešanas namā

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

7. - 9. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

21. – 24.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

29.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

6.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

10.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. – novembris – 1.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.decembris, 13.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Trikātā

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

2016.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2016.gadā

9. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16. janvāris, 10.30 - Brāļu draudzes saiešana un zinātniska konference par hernhūtiešu rokrakstiem un devumu Latvijai (visas dienas garumā, augstākajā un pirmajā stāvā)

22. - 25. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

6.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

7.februāris, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā 

10.februāris, - Pelnu trešdiena

19. - 21. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

5. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

6. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

17,marts, 14.00  - "Latvija vakar, šodien rīt.", G.Ceipes lekcija Jēkabpils rajona pedagogiem

22. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

27.marts, - Augšāmcelšanās

05.30 - 06.30. -  Augšāmcelšanās gaviles, dziesmas, pateicība Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

11.00 – svētku sadraudzības dievkalpojums Riņģos

2. - 7. aprīlis, Brāļu draudzes bīskapa Folkera Šulca vizīte Latvijā

2. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

3.aprīlis, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

12. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

15. - 21.aprīlis,  ekskursija "Senās un atjaunotās Brāļu draudzes saknes Hernhūtē un Čehijā"

22. - 25. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

7.maijs, lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

15.maijs, - Svētā Gara diena

13.00 - sadraudzības svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21.maijs, 11.00 - talka Riņģu saiešanas namā un Ķikuļu Jēkaba pieminekļa atklāšana

21. - 28. maijs, Eiropas Brāļu draudzes sinode Bad Boll, Vācijā

4. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

5.jūnijs, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

10.jūnijs, baznīcu nakts Riņģos

11.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

12.jūnijs, 14.00  - Rīgas draudzība

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

2.jūlijs, 11.00 – Riņģu kambara svētki

3. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

11. - 16.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

18. -  23.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Skaistkalnē

7.augusts, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

17.augusts 18.30 - lekcija - diskusija par Brāļu draudzi un Latviju, Rīgas Brāļu draudzes nams 

26. - 29. augusts, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

4. septembris, 14.00  - Rīgas draudzība

13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

9.septembrī, 12.00 - Ķikuļu Jēkaba pieminekļa atklāšana Blomē, Smiltenes novadā

10.septembris,10.30, - Brāļu draudzes diena Rīgas Lielajos kapos, Augšāmcelšanās baznīcā un tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

24.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Ziemeļvidzemi

16. - 18. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

8,oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

1. - 4.novembris, Pasaules Brāļu draudzes sekretāra, Dr.Jorgena Boitlera (Dānija) vizīte

6.novembris, 14.00  - Rīgas draudzība

12.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

25. - 28. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

26. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

9.decembris, latviešu ieslodzīto apmeklējums Meltapes cietumā, Stambulā

10.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

11.decembris, 11.00 -  misija Stambulā, latviešu Ziemassvētku dievkalpojums Galatas Armēņu baznīcā

 17.decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

31.decembris, 16.00 - gada noslēguma dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 
 

2017.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2017.gadā

5. – 8.janvāris, misijas konference Augsburgā, Vācijā

14. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

27. - 30. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

9. februāris, 15.00 –  Reformācijas laukuma atklāšana Rīgā

11.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Cimzas saiešanas namā 

24. - 26. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

1.marts, - Pelnu trešdiena

11. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

27. – 31.marts, draudzes darbinieku Konference Hernhūtē, Vācijā

23 marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

1. - 8. aprīlis, Brāļu draudzes bīskapa Folkera Šulca vizīte Latvijā

8. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.aprīlis, - Augšāmcelšanās

05.30 - 06.30. -  Augšāmcelšanās gaviles, dziesmas, pateicība Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

- sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21. - 24. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

29.aprīlis, 8.30 - Rīgas draudzības ekskursija uz Sēliju

1.maijs, 9.00 - draudzes "Cerība" ekskursija pa Vidzemes Brāļu draudzes vietām

7.maijs, 12.00 - mežabrāļu kaujas piemiņas akmeņa atklāšana Jaunpiebalgas Lielmežā

13.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

2.jūnijs, 18.00 - baznīcu nakts Riņģu kambarī un lekcija par Brāļu draudzi Madonas baznīcā

4.jūnijs, - Svētā Gara diena

14.00 - sadraudzības svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

10. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

22. - 27.jūnijs - somu lestadiāņu sadraudzības apciemojums Lahti

23.jūnijs, 05.00 - lūgšanu un sadraudzības saiešana Rīgas Jērakalnā

1.jūlijs, 11.00 - Konference Ungurrmuižā, “Hernhūtiešu kustības fenomens Latvijas valsts simtgades kontekstā."

10. - 15.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

24. -  29.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība, Valkas novada Vijciema skola

28. - 31.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

5.augusts, 10.30 - Brāļu draudzes diena Saldus novada dzelzsceļa stacijā "Airītes"

26.augusts, 10.30 - Brāļu draudzes diena Vecpiebalgas novada, Dzērbenes baznīcā

1. - 3. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9.septembris, 11.00 - Eiropas kultūras mantojuma dienas Smiltenes mācītājmuižā un Riņģu saiešanas namā, (lekcijas, dzejas lasījumi)

23.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

22. – 25.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

13.oktobris, 18.00 - talka Riņģu saiešanas namā

20.00 - vīru vakars Riņģu saiešanas namā

14.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

15.oktobris, 14.00 Pļaujas svētki Riņģu saiešanas namā

19. - 23.oktobris Hernhūtes pārstāvja, Martina Teiles vizīte Latvijā

27.oktobris, 10.00 - konference "Reformācijas krāsas" Rīgas domes sapulču zālē

31.oktobris, Reformācijas 500-tā gadadiena

11.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

14. -  21.novembris - vispasaules Brāļu draudzes misijas konference Keiptaunā, DĀR

1.-3. decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

2.decembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Riņģu saiešanas namā un Blomē

9.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī. "Latviešu Brāļu draudze - pasaules atmiņa UNESCO sarakstā"

21 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

25.decembris 15.00 Kristus piedzimšanas dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

 

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

 Airītes saiešana, Pēteris Stumburs tel. 29503503

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

 

1.Moz. 14. 18. -20.

2015.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2015.gadā

12.janvāris, lūgšanu sapulce par atmodu Ogrē

16. - 18. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

7.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana 

22.februāris, 13.00,  grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." atklāšana Konstantinapolē

20. - 22. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

27.februāris,16.00, grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." atklāšana Smiltenē

1. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

14. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

21. marts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

22. marts, Latvijas lūgšanas diena par Brāļu draudzi Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

6. aprīlis, 13.00 – Lieldienu svētku saiešana Riņģos

9. - 12.aprīlis, Stokholmas Brāļu draudzes vadītāja Klāsa Lindberga vizīte

12. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

18. aprīlis, 08.00 – skolotāju ekskursija uz Ziemeļvidzemi

24. - 27 aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

2.maijs, 16.00 - saruna par grāmatu "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." Rojas draudzes namā.

3.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

9.maijs, 11.00 - talka Riņģu saiešanas namā

16.maijs, lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.maijs, atmodas lūgšanas sapulce Valmierā

23.maijs, 11.00 - Brāļu draudzes diena Krīpēnu saiešanā (Pārgaujas novads)

24.maijs, - Svētā Gara diena

11.00 - Vasarsvētku saiešana Riņģu kambarī

5.jūnijs, 19.30 - lekcija par Brāļu draudzes kustību Rīgas Reformātu baznīcā. Baznīcu nakts.

6. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

4. - 7.jūnijs - Hernhūtes brāļu apmeklējums un sarunas par sadraudzības nākotni

12.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

14.jūnijs, 14.00  - Rīgas draudzība

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

5. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

11. jūlijs, 11.00 – Riņģu kambara diena

13. - 18.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

20. -  25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lēdmanē

10. - 18.augusts, - Eiropas Brāļu draudzes jauniešu tikšanās Berlīnē

28. - 31. augusts, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

29.augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

6. septembris, 13.00  - dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

6. septembris, 14.00  - Rīgas draudzība

19.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Igauniju, Peipusa ezeru

26. septembris, 12.00 – saiešana Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

25. - 27. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

3.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

4.oktobris, 13.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

11.oktobris, 15,00 - Latvijas diena Stokholmas Brāļu draudzē, Sibilygatan 19

19. - 26. oktobris - Brāļu draudzes kopēju ģimeņu konference Holandē

1.novembris, 13.00 -  dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.novembris, 14.00  - Rīgas draudzība

11. novembris, 14.00 - Ķikuļu Jēkaba piemiņas svētbrīdis Riņģu saiešanas namā

11. novembris, 16.00 - Ķikuļu Jēkaba piemiņas konference Smiltenes kultūras centrā

14. novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

21. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27. -30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

28. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Baldonē

5.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

5. - 9, decembris misija Turcijā

6. decembris, 13.00  - dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

19. decembris, 12.00 – svētku saiešana Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

24.decembris.18.00  - Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576, 28446787

http://sadraudziba-ringi.mozello.lv/

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621,

www.sadraudziba.com

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija