Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2016.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2016.gadā

9. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16. janvāris, 10.30 - Brāļu draudzes saiešana un zinātniska konference par hernhūtiešu rokrakstiem un devumu Latvijai (visas dienas garumā, augstākajā un pirmajā stāvā)

22. - 25. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

6.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

7.februāris, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā 

10.februāris, - Pelnu trešdiena

19. - 21. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

5. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

6. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

17,marts, 14.00  - "Latvija vakar, šodien rīt.", G.Ceipes lekcija Jēkabpils rajona pedagogiem

22. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

27.marts, - Augšāmcelšanās

05.30 - 06.30. -  Augšāmcelšanās gaviles, dziesmas, pateicība Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

11.00 – svētku sadraudzības dievkalpojums Riņģos

2. - 7. aprīlis, Brāļu draudzes bīskapa Folkera Šulca vizīte Latvijā

2. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

3.aprīlis, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

12. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

15. - 21.aprīlis,  ekskursija "Senās un atjaunotās Brāļu draudzes saknes Hernhūtē un Čehijā"

22. - 25. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

7.maijs, lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

15.maijs, - Svētā Gara diena

13.00 - sadraudzības svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21.maijs, 11.00 - talka Riņģu saiešanas namā un Ķikuļu Jēkaba pieminekļa atklāšana

21. - 28. maijs, Eiropas Brāļu draudzes sinode Bad Boll, Vācijā

4. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

5.jūnijs, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

10.jūnijs, baznīcu nakts Riņģos

11.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

12.jūnijs, 14.00  - Rīgas draudzība

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

2.jūlijs, 11.00 – Riņģu kambara svētki

3. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

11. - 16.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

18. -  23.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Skaistkalnē

7.augusts, 13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

17.augusts 18.30 - lekcija - diskusija par Brāļu draudzi un Latviju, Rīgas Brāļu draudzes nams 

26. - 29. augusts, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

4. septembris, 14.00  - Rīgas draudzība

13.00 - sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

9.septembrī, 12.00 - Ķikuļu Jēkaba pieminekļa atklāšana Blomē, Smiltenes novadā

10.septembris,10.30, - Brāļu draudzes diena Rīgas Lielajos kapos, Augšāmcelšanās baznīcā un tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

24.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Ziemeļvidzemi

16. - 18. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

8,oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

1. - 4.novembris, Pasaules Brāļu draudzes sekretāra, Dr.Jorgena Boitlera (Dānija) vizīte

6.novembris, 14.00  - Rīgas draudzība

12.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

25. - 28. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

26. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

9.decembris, latviešu ieslodzīto apmeklējums Meltapes cietumā, Stambulā

10.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

11.decembris, 11.00 -  misija Stambulā, latviešu Ziemassvētku dievkalpojums Galatas Armēņu baznīcā

 17.decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

31.decembris, 16.00 - gada noslēguma dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

2015.gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2015.gadā

12.janvāris, lūgšanu sapulce par atmodu Ogrē

16. - 18. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

7.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana 

22.februāris, 13.00,  grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." atklāšana Konstantinapolē

20. - 22. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

27.februāris,16.00, grāmatas "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." atklāšana Smiltenē

1. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

14. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

21. marts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

22. marts, Latvijas lūgšanas diena par Brāļu draudzi Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

6. aprīlis, 13.00 – Lieldienu svētku saiešana Riņģos

9. - 12.aprīlis, Stokholmas Brāļu draudzes vadītāja Klāsa Lindberga vizīte

12. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

18. aprīlis, 08.00 – skolotāju ekskursija uz Ziemeļvidzemi

24. - 27 aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

2.maijs, 16.00 - saruna par grāmatu "Dieva tautas dzimšana. Latvieši." Rojas draudzes namā.

3.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

9.maijs, 11.00 - talka Riņģu saiešanas namā

16.maijs, lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

16.maijs, atmodas lūgšanas sapulce Valmierā

23.maijs, 11.00 - Brāļu draudzes diena Krīpēnu saiešanā (Pārgaujas novads)

24.maijs, - Svētā Gara diena

11.00 - Vasarsvētku saiešana Riņģu kambarī

5.jūnijs, 19.30 - lekcija par Brāļu draudzes kustību Rīgas Reformātu baznīcā. Baznīcu nakts.

6. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

4. - 7.jūnijs - Hernhūtes brāļu apmeklējums un sarunas par sadraudzības nākotni

12.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

14.jūnijs, 14.00  - Rīgas draudzība

19. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

5. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

11. jūlijs, 11.00 – Riņģu kambara diena

13. - 18.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, gatavošanās sadraudzības dienām

20. -  25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lēdmanē

10. - 18.augusts, - Eiropas Brāļu draudzes jauniešu tikšanās Berlīnē

28. - 31. augusts, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

29.augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

6. septembris, 13.00  - dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

6. septembris, 14.00  - Rīgas draudzība

19.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija uz Igauniju, Peipusa ezeru

26. septembris, 12.00 – saiešana Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

25. - 27. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

3.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

4.oktobris, 13.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

11.oktobris, 15,00 - Latvijas diena Stokholmas Brāļu draudzē, Sibilygatan 19

19. - 26. oktobris - Brāļu draudzes kopēju ģimeņu konference Holandē

1.novembris, 13.00 -  dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

1.novembris, 14.00  - Rīgas draudzība

11. novembris, 14.00 - Ķikuļu Jēkaba piemiņas svētbrīdis Riņģu saiešanas namā

11. novembris, 16.00 - Ķikuļu Jēkaba piemiņas konference Smiltenes kultūras centrā

14. novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

21. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27. -30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

28. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Baldonē

5.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

5. - 9, decembris misija Turcijā

6. decembris, 13.00  - dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

19. decembris, 12.00 – svētku saiešana Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

24.decembris.18.00  - Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576, 28446787

http://sadraudziba-ringi.mozello.lv/

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621,

www.sadraudziba.com

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

2013.gada pārnovadu saiešanas

Brāļu draudzes misijas 2013.gada pārnovadu saiešanas

23. februāris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

23. marts, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

1.aprīlis  11.00 Lieldienu dievkalpojums Riņģos

5.aprīlis  10.30  sadarbībā ar Vidzemes kultūras biedrību zinātniska konference Cēsu muzejā 

"Pirmajām latviešu nacionāllajām organizācijām 270 gadi/"

20.aprīlis    skolotāju ekskursija pa Kurzemes jūrmalu

27. aprīlis, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Smiltenē

25. maijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana un talka Riņģos

29. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā

13. jūlijs, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki

15. - 20. jūlijs – Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Kurzemē, Rojas novada Kaltenē

31. augusts, – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki

28. septembris, Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzības ekskursija

5.oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki

26. oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

16. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

21. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola


Saiešanu kārtība

- brāļu un māsu garīgas uzrunas

- pusdienu iestiprināšanās

- a) saruna par norisēm pasaulē un sabiedrībā jeb laikmeta zīmju tulkošana

b) lekcija par tautas garīgās vēstures aspektiem 

- evaņģeliskas draudzības kopšana

Saiešanās daudz dziedāsim un skanēs muzikāli priekšnesumi.

***

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.
tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261
Ružinas kopiena, Ezera iela 32, Ružina, Rēzeknes novads, tel. 26106699.

 

2014. gada saiešanas

Brāļu draudzes misija 2014.gadā

12. janvāris, 14.00 – Rīgas draudzība

24. - 26. janvāris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

9. februāris, 14.00 – Rīgas draudzība

15. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana 

21. - 23.februāris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Kurzemē

9. marts, 14.00 – Rīgas draudzība

15.marts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

22.marts, Latvijas lūgšanas diena par Brāļu draudzi Eiropā un pasaulē

24. - 28.marts vizīte pie čehu brāļiem un Pāvela Štola grāmatas atklāšana Prāgā

10. - 11.aprīlis, 10.30 – zinātniska konference Vidzemes augstskolā un Valmieras muzejā 

11.aprīlis, ap 16.00 - projekta pieteikums un ziedojumu vākšanas sākums ģenerālienes M.E. fon Hallartes (Brāļu draudzes kustības) piemineklim Valmiermuižā.

13. aprīlis, 14.00 – Rīgas draudzība

21. aprīlis, 9.00 – Lieldienu dievkalpojums Riņģos

26. aprīlis, 7.15 – Rīgas draudzības skolotāju skolotāju ekskursija pa Ziemeļlatgali

9. - 12.maijs - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 14.00 – Rīgas draudzība

6.jūnijs, 20.00 - novada brāļu saiešana Smiltenes saiešanas namā

8.jūnijs, 14.00 - Vasarsvētki Riņģu saiešanas namā

14. - 20.jūnijs - Eiropas provinces Brāļu draudzes sinode Ceistā, Holandē

20. - 25.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

28. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā

4.jūlijs, 20.00  -  Jāņa Cimzes dzimšanas dienas atzīmēšana Cimzas šaiešanas namā

12. jūlijs, 10.00 – Riņģu kambara diena

13. jūlijs, 14.00 – Rīgas draudzība

 21 -  26. jūlijs –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Vidzemē, Gulbenes novada Beļavā

22. - 25. augusts - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

30. augusts, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki

6. - 12. septembris - vācu un šveiciešu hernhūtiešu sadraudzības ceļojums pie latviešu Brāļu draudzes

26. - 28.septembris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Kurzemē

11.oktobris, 16.00. –– Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

18.oktobris, 10.30. - talka un svētbrīdis Riņģu saiešanas namā 

22. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

28.novembris - 1.decembris - somu lestadiņu atmodas kustības misija Vidzemē

29. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

20. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

25.decembris 16.00 Riņģu saiešana

 

 

2012. gada pārnovadu saiešanas

Brāļu draudzes misijas
2012.gada pārnovadu saiešanas

11. februāris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana
25. februāris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
17. marts, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana
7. aprīlis, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
28. aprīlī, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā
5. maijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Drustos

12.maijs 11.00 talka Riņģos

19. maijs, 12.00 - Brāļu draudzes Kristiana Dāvida skola
16. jūnijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Smiltenē
30. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
14. jūlijs, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki
23. - 28. jūlijs – Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība
1. septembris – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki
22. septembris, 10.30 – talka Grostonas kopienā

6. oktobris, 10.30 – talka Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

6. oktobris– Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzības ekskursija

20. oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki

3. novembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola
17. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana – 
Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.
1. decembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa
Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Liepā
22. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija