Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2013.gada pārnovadu saiešanas

Brāļu draudzes misijas 2013.gada pārnovadu saiešanas

23. februāris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

23. marts, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

1.aprīlis  11.00 Lieldienu dievkalpojums Riņģos

5.aprīlis  10.30  sadarbībā ar Vidzemes kultūras biedrību zinātniska konference Cēsu muzejā 

"Pirmajām latviešu nacionāllajām organizācijām 270 gadi/"

20.aprīlis    skolotāju ekskursija pa Kurzemes jūrmalu

27. aprīlis, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Smiltenē

25. maijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana un talka Riņģos

29. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā

13. jūlijs, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki

15. - 20. jūlijs – Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Kurzemē, Rojas novada Kaltenē

31. augusts, – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki

28. septembris, Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzības ekskursija

5.oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki

26. oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

16. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

21. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola


Saiešanu kārtība

- brāļu un māsu garīgas uzrunas

- pusdienu iestiprināšanās

- a) saruna par norisēm pasaulē un sabiedrībā jeb laikmeta zīmju tulkošana

b) lekcija par tautas garīgās vēstures aspektiem 

- evaņģeliskas draudzības kopšana

Saiešanās daudz dziedāsim un skanēs muzikāli priekšnesumi.

***

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.
tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261
Ružinas kopiena, Ezera iela 32, Ružina, Rēzeknes novads, tel. 26106699.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija