Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2012. gada lozungs

Detaļas

2012.gada lozungs „Mans spēks nespēkā varens parādās” (2.kor.12;9)

      Mēs visi – visa pasaule, visi cilvēki nesam sevī nespēku. Šis nespēks apliecinās universālos, nemitīgos sairšanas procesos, slimībās, un galu galā tas manifestējās neizbēgamā vājuma triumfā – nāvē. Visa radītā pasaule apliecina nāvi.
      Skan baisi, bet tas ir tikai, pie kam viegli, konstatējams fakts. Tomēr mums nav nemitīgās nāves elpas sajūtas šajā pasaulē un savās dzīvēs. Tas tāpēc, ka mēs nesam Dieva dzīvību sevī. Dzīvības spēks un gaisma mums dod sparu un prieku būt un dzīvot, neraugoties uz neizbēgamo izskaņu miesas nespēkā.
      Kā zinām, nespēks un nāve visas pasaules dzīvībā ir ienācis un apliecinājies kā konkrēta cilvēka, konkrēta grēka rezultāts. Visa pasaule, īpaši cilvēce, esam vienots veselums un grēka seku realitāte vienādi attiecās uz visiem. Te atpakaļ neko nevar pagriezt, gluži kā upē aiztecējušu ūdeni.
      Un paliek vien jautājums par galveno – par tavu būtību, unikālo dvēseli, jeb kā trāpīgi mēdzam teikt, - par iekšējo (miesīgi neredzamo) cilvēku. Grēka ārdošie spēki neapmierinās vien ar redzamās pasaules sapostīšanu, bet tiecās pārņemt pašu dzīļāko, dārgāko – tava paša „es”. Lai tā svētā vieta,  kas esi tu pats, būtu nevis prieka, spēka, mīlestības un cerības vieta, bet gan tumsas un vājuma vieta. Lai tāds būtu tu pats, un savā dzīvē apliecinātu tumsu un bezcerību.
      Sliktā ziņa ir tā, ka, kamēr elpojam šī garīgā cīņa par mūsu dvēselēm notiek nemitīgi. Grēka parazītiskajai eksistencei burtiski vajag mūsu dvēselēs Dieva dotās dzīvības spēku. Tāpēc ir tik grūti, tāpēc tik dažādi tiekam sisti un ievainoti, tāpēc lūztam un arī salūztam, ka dažkārt paliekam pavisam nespēcīgi.
      Labā un mūžīgā ziņa ir mūsu Kungā un Pestītājā, Dieva un arī cilvēka Dēlā Jēzū Kristū. Jo „ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” un „Viņa asinīs ir grēku piedošana”. (1.Pēt.2;24, Ef.1;7). Šādā veidā mēs, mūsu iekšējais cilvēks, esam atpirkti un atbrīvoti no pasaules grēka bezcerīgās varas.
      Vēl Jēzus Kristus skaidri saka un stiprina: „Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!" (Jņ.16;33).
      Mūsu ceļš un liktenis ir salūzt savā no Ādama mantotajā spēkā un pasaules iekrāsotajā gudrībā. Agrāk vai vēlāk tas notiks, bet noteikti notiks. Lai viss mans spēks salūzt nespēkā Kristus svētā krusta priekšā.
      Kopīgās ticības un cerības brāļi un māsas, nožēlosim grēkus un vienkārši ielaidīsim dzīvību – caur Svēto Garu pašu Jēzu Kristu - savās dvēselēs. Dosimies uz Golgātu – tur ir dzīvība mūsu dvēselēm, tur ir spēks mūsu nespēkam, tur ir miers un mīlestība, tur ir viss.
      Dosimies paši personīgi pie Kristus pēc jaunas dzīvības spēka. Savās dvēselēs turp nesīsim savu atbildību Dieva un bērnu priekšā, - mūsu dzimteni Latviju. Lai tur Pestītāja vaiga gaismā svētā sadraudzībā satikušies lūdzam: „Dievs, svētī Latviju!”.
     
      Gundars Ceipe, Latvijas Brāļu draudzes sadraudzības vārdā

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija