Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2010. gada lozungs

Detaļas

2010.gada lozungs.

 

Jēzus Kristus saka: „Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet man!” 

Jāņa evaņģelijs 14;1.

 

Bailes. Visiem zemes radījumiem gauži pazīstama emocija. Arī enciklopēdijā1 šim šim šķirklim atvēlēts vairāk vietas kā daudziem citiem.  Cita starpā par bailēm tur sacīts, ka tās ir „psihisks stāvoklis, raksturīgs satraukums, nemiers un nospiestība sakarā ar iespējamām vai paredzamām briesmām, nelaimi”.

Bailēm ir tendence pie mums nemitīgi nākt, un, ja iespējams - pielipt, tad apņemt un pārņemt. Tās cenšās rast dzīves vietu mūsu prātos, un būt lielām noteicējām mūsu sirdīs. Bailes ir kā garīgs audzējs, tās iznīcina Dieva atspulgu cilvēkā. Nemiers, stress, depresija, citreiz agresija, nojauc Dieva miera, mīlestības un gaismas „programmu” mūsos, un cilvēks „klājas nost”, nīkst laukā. 

Tā zūd cilvēka personība. Mēs zūdam paši. Paliek vien baiļu piepildīta cilvēka čaula. Bet tie neesam mēs. Mans patiesais „es” ir palicis kaut kur aizvakardienā. 

Kur ir pretpote, kur ir zāles pret bailēm? Kā lai mūsu sirdis neiztrūkstas?

Atbilde ir vienkārša un īsa – ticībā. To kā ceļamaizi 2010.gadam mums novēl Brāļu draudzes Dieva vārda lozungs.

Sasien savu dvēseli tērauda cietām ticības tauvām ar savu debesu Tēvu, ar savu Pestītāju Jēzu Kristu un ar tavai dvēselei atklāto un doto Jauno derību.  Tad bailes tevī atslābs, jo tām nebūs vietas kur plesties. Tām priekšā būs tava ticība, tās  atdursies pret to.

Jā, ļoti iespējams tava ārējā situācija neko daudz nebūs mainījusies. Bet tā neizmainīs tevi, bailes nedzēsīs tavu personību. Velna piespēlēto baiļu vietā, tevī mājos Dieva liktais miera, drošības un paļāvības gars. Jā, pats Svētais Gars ticībā ir ar tevi. Un, ja tiešām pasaule tev uzliks, ka vairs nejaudāsi nest2, tad Dievs tevi pacels, tu būsi ar Viņu pašā drošākajā vietā universā – Dieva gaismas un drošības valstībā.

Tāds ir mūsu apsolījums. Un Dievā nav kripatas melu.

Pagaidām tev, māsa, un tev, brāli, pasaules gaitās un labirintos dota Kristus ticības saite. Drošības un miera saite. Neatlaid viņu – ticību, ka neviens nenolaupa tevi pašu. Īpaši jau muļķīgas bailes.

Tu tiešām nonāksi pie sava mērķa, un tur pat nojausmas nebūs, kas tās bailes tādas ir, jo tās vienkārši nav saistāmas ar mūsu Tēvu.

Jā, tas tiesa; „pasaulē jums ir bēdas”, taču pats galvenais, ko Pestītājs cilvēkiem jau ir dāvājis, „turiet drošu prātu, ES pasauli ESMU UZVARĒJIS”. (Jņ. 16;33). 

Draugi, lai jums 2010. gads ir lielas ticības gads! Nebīstieties, ticiet Dievam un Jēzum Kristum!

Visu pašu labāko vēlot

      Latvijas Brāļu draudzes misijas vārdā

jūsu Gundars Ceipe

1 Latviešu valodas enciklopēdija, Rīga, 1987.

2 Tā visticamāk nenotiks, ja pats papildus neapkrausies ar savām vaimanām un gaušanos. Tad gan nasta top stipri smagāka. 

---------------

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija