Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

priekšvārds kādam interneta projektam

Detaļas

Brāļu draudzes lozungi.

Sākot ar 1. martu atverot tīmekļa (interneta) avīzi jūs uzrunās ikdienas Dieva vārds. Šo vārdu kopā ar jums jau 273.gadagājumu lasīs miljoniem brāļu un māsu Kristū, visā plašā pasaulē.  Ikvienu šis vārds uzrunās nedaudz savādāk un ļoti personiski. Un vienalga vai to lasa eskimosu jurtā Aļaskā, Tanzānijā, Tobago, Šveicē vai Nepālā, šis vārds mūs pulcē un vieno vienā ģimenē, jo tas ir mūsu, tik dažādo, debesu Tēva svētais vārds.

 

Kas gan šī ir par neparasto tradīciju?

1722.gadā katoļu vajāti kristieši paglābās Saksijā, Vācijā, grāfa Zinzendorfa īpašumos, un izveidoja tur kristiešu pilsētiņu, kuru nosauca par Hernhūti. Lai cits citu iepriecinātu ar Dieva vārdu viņi sāka uz papīra lapiņas uzrakstīt kādu Bībeles pantu, un, dienai sākoties to dāvāt brāļiem un māsām, kā ceļa vārdu priekšā stāvošajai dienai, vēlāk visai draudzei bija viens pants, ko izraudzījās pats grāfs Zinzendorfs. Ar laiku, pēc apustuliskā parauga, vārds tika noteikts ar lozēšanas palīdzību (loziņu).

1731. gadā katras dienas  lozungi tika izdoti atsevišķā grāmatiņā. Tā tas notiek līdz pat šodienai. 

Lozungi tiek izdoti ap 50 tautu valodās lasīti dažādās konfesijās. Miljoniem kristīgo tas ir bijis un ir Dieva vadvārds, pamudinājums un dienas garīgā atslēga. Ar to garīgi dzīvojuši arī dadzi pasaulē ievērojami politiķi, zinātnieki, mākslinieki. Zinu, ka cītīgs lozungu lasītājs ir Vācijas prezidents Joahims Rau. Interesanti arī pieminēt, ka lozungu aizsākums un ideja ir pamats mūsdienu  neskaitāmajiem dažādu profilu kalendāriem ar ko pārpildītas grāmatnīcas.

 

Arī daudzi latvieši kopš 70-to gadu sākuma ir draugos ar lozunga vārdu.

 Proti, pēc Latvijas Ev. lut baznīcas arhibīskapa Jāņa Matuļa iniciatīvas baznīcas kalendāros sāka publicēt Hernhūtes Brāļu draudzes lozungus un luterāņu baznīcas gadagrāmatā tos joprojām varam lasīt. Tie daudziem Latvijas ticīgajiem ir kļuvuši par dienas garīgo sākumu, pat nenojaušot kā un, ka šie Bībeles panti ir sastādīti lozējot.

 

Lozunga vārda ikdienas lasīsana patiesi ir svētīgs un labus augļus nesošs pieradums. To pierāda šīs neparastās tradīcijas gadsimtiem garais mūžs, kas mūs ar Dieva vārda pantiem, kā pērļu krellītēm vieno ar sen aizgājušiem brāļiem un māsām, kam tas arī bija dvēseles ikdienas uzmundrinājums un stiprinājums.

Lozunga lasījums ir kā ielūgums, durvis, lai cilvēks dotos tālāk un dziļāk Svēto Rakstu lasīšanas priekā.

Vienlaikus lozungs ir ekumenisks, kas īsajos Bībeles teikumos neredzamām saitēm ikdienas vieno kristīgos no dažādām konfesijām un denuminācijām.

Lozungs cilvēka dvēseli pieradina ik dienas saskarties ar Dieva vārdu. Pieradums patiesi ir spēcīgs instinkts, arī dvēselei. Un ir labi, ja Tava dvēsele, mīļais lasītāj, ir pieradusi būt ikdienas kopā ar Bībeles gaismu.

Un visbeidzot, ikdienas lasot lozunga vārdu, laika gaitā, jūs atklāsiet to īpato veidu, kā tas ļoti personiski jums pieskarās un uzrunā, ievada jaunā dienā, vakarā, varbūt izskaidro kādus dienas notikumus, ved pie citiem cilvēkiem.

Sarunās ar brāļiem un māsām, kas gadiem ir kopā ar lozungu, tie saka, ka nemaz nevar iedomāties savādāku dienas sākumu, kā ar Dieva vadvārdu. Ne jau vienmēr tas ir kā sevšķi uzrunājošs, bet tomēr katrs gan liecina, ka ir kādas īpašas reizes dzīvē, kad lozunga Dieva vārdu  piedzīvo kā garīgu atklāsmi, piedzīvojumu. 

Lozunga vārdam, iesākot gaitu šajā mūsdienu gudro tehnoloģiju veidā, portālā Baznica.lv, ikvienam lasītājam no sirds novēlu  Dieva vārda prieka un gaismas svētību!

Lai Dievs jūs visus svētī un pasargā!

Gundars Ceipe

2003. 24. februāris 

 

 

 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija