Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/
Rādīt # 
Vēsture
Brāļu draudzes vēsture

Apakškategorijas

 • 19. gadsimts
 • 18.gadsimts
 • 20.gadsimts
 • Vispārējā
 • Lozungi

  Ikdienas Dieva vārds - Lozungi
   
  Brāļu draudzes lozungi ir sena tradīcija.
  Latviešu valodā vārds „lozungs”(vadvārds) ir nācis no vārdiem – lozēt, loze, loziņš. Kā nomanām tam ir zīmīga saistība ar biblisko un apustulisko izšķiršnās paraugu. Pēc šī parauga, tātad, lūdzot Dievu un lozējot, maija sākumā Brāļu draudzē, Hernhūtē, Vācijā tiek noteikti nākamo gadu Lozungu panti.

  Lozungi ir Vecās un Jaunās Derības lasījums katrai gada dienai. Tas mums atver katru jaunu dienu ar Dieva acīm, Viņa vārda gaismā mūs aicina doties savos ikdienas darbos, veidot un izprast attiecības ar cilvēkiem un notikumiem. Lozungs ir kā katras jaunās dienas ceļa, atslēgas un drošinājuma vārds.
  Lozungs ir kā durvju atvēršana Bībelei, aicinājums doties tālāk, dziļāk, un gūt Svēto Rakstu lasīšanas prieku.
  Lozungu lasīšana veido skaistu dvēseles pieradumu ik dienas būt kopā un dzīvot ar Dieva vārdu. Šādu svētību lai vēlam gan savai, gan visu cilvēku dvēselēm!

  Dienas lozungu vienmēr veido Vecās un Jaunās Derības lasījumi.
  Pirmais ir Vecās Derības lasījums, kas tiek izlozēts no aptuveni 1800 pantiem.
  Otrais ir Jaunās Derības lasījums, ko vēlāk piemeklē atbilstoši Vecās Derības pantam. Tas ir apliecinājums, ka Jaunā Derība piepilda Vecās Derības apsolījumu un mudina Svētos Rakstus lasīt to vienotībā.
  Tālāk seko divu garāku Bībeles lasījumu norādes.
  Pirmais ir pieskaņots Baznīcas gada notikumiem. Otrais četros gados ļauj izlasīt Jauno Derību, un septiņos gados iepazīt Veco Derību.
  Svētdienas tiek sauktas atbilstoši Baznīcas gada tradīcijai, ko paskaidro nedēļas psalms, norādot dievkalpojuma ievirzi.

   
  Lozunga vārds mums dāvā arī ekumenisku vienotību. Tas tiek izdots 50 pasaules valodās un to lasa miljoniem kristīgo. Kopīga Bībeles lasīšana mūs vada skaistā ceļā pie Debesu Tēva, un ikdienas, neredzamām saitēm vieno ar Viņa bērniem plašajā pasaulē. Ir labi zināt, ka, lai kurā zemē, valstī, sociālā stāvoklī tu būtu, lai piederētu vienalga kurai rasei, tautai, baznīcai, neraugoties uz visu, kas mūs pasaulē attālina un šķir, Dieva vārds mūs vieno. Vieno Dieva bērnu ģimenē - Kristus draudzē. Debesu Tēvam mēs visi esam vienlīdz mīļi un izredzēti. Atliek vien vēlēties kaut arī mēs viens uz otru tā mācītos raudzīties, kā saviem tuvākajiem - brāļiem un māsām.
   
  Laika ritumā ikdienas lasot lozunga vārdu jūs atklāsiet to īpato veidu, kā tas ļoti personiski jums pieskarās un uzrunā, ievada jaunas dienas sākumā, varbūt sniedz kādu atbildi, izskaidro kādus notikumus un ved pie citiem cilvēkiem. Ikdienas esot sadraudzībā ar Dieva vārdu, tas dāvās arī svētīgu pieredzi jūsu garīgajā dzīvē.
  Un varbūt, skaistākais auglis, ko Lozunga vārda lasīšana sniedz ir - pieradums. Tas cilvēku pieradina ikdienas saskarties ar Dieva vārdu. Pieradums patiesi ir spēcīgs instinkts, un arī, un, jo īpaši, cilvēka dvēselei.
  Dievs caur savu Svēto vārdu ikdienas pie mums nāk, atjauno un stiprina mūs ticībā, un nes gaismu un spēku dvēselē. Ja tava dvēsele jau iepazinusi Dieva vārda gaismu un svētību, tad nekavējies iepriecini citus cilvēkus un dāvā tam, kam dvēsele vēl nepazīst Dievu. 
  Dievs dod, lai mūsu Latvijā arvien jaunas cilvēku sirdis tiktu modinātas ticības gaismai, lai pasaules nogurušas, apmulsušas, mocītas dvēseles piedzīvotu Dieva mīlestības pieskārienu, lai atspirgtu jaunā spēkā un priekā! Šis vēlējums un lūgums arī mūsu skaistai tautai un brīnišķīgai zemei, mūsu Latvijai.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija