Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Laternu svētki Madlienā

Detaļas

Dienu pirms pirmā Adventa -26. novembra pēcpusdienā Madlienas baznīcā sākas Gaismas svētku dievkalpojums, kurā piedalījās svētdienas skolas bērni, jaunieši no vairākām Latvijas pilsētām un novadiem. Bija arī somu viesi, mācītāji, bērnu vecāki, vecvecāki, vietējās draudzes cilvēki. Aiz loga jau krēsloja, bet mācītājs Gundars Ceipe aicināja attīrīt savu dvēseli no tumsas , ielaist Kristus  gaismu savā sirdi un to sargāt no ziemas vējiem.  Svēto rakstu lasījumi, lūgšanas, svētku uzruna Jāņa Tolpežņikova vadīta sildīja noskumušās sirdis. Dievkalpojuma turpinājumā gaismu no altāra mācītāji Osvalds Miglons un Edvīns Rumjancovs dalīja svētku dalībniekiem, aizdedzot līdzpaņemtās laternas. Gaismas dievkalpojums turpinājās  pa visu Madlienas  centru ar sešām stacījām - pie Madlienas vidusskolas,  biedrības " Otrās mājas" , Madlienas pirmskolas izglītības iestādes, Madlienas pārvaldes,  Kultūras nama un noslēdzās pie Madlienas evaņģeliski luteriskās baznīcas. Katrā no pieturām mūs sagaidīja degošu svecīšu veidoti simboli - krusts, eņģelis, zivs, A unQ, sirds, grāmata. Pēc gaismas gājiens sadraudzība turpinājās Madlienas kultūras nama telpās ar kopīgu tējas dzeršanu, līdzpaņemtajiem našķiem, priekšnesumiem, dziesmām, pārsteiguma balvām. Liels paldies Madlienas svētdienas skolas vadājai, draudzes priekšniecei Rasmai Vērpējai, skoloitājām -Gunitai, Edītei. Īpašs paldies sadraudzības dienu virsvadītājai Vijai Auriņai, mūziķim Vilnim Daņiļevičam. Pateicamies mūsu atbalstītājiem - Līgai Pommerei no Ķempju draudzes, Rasmai Rudītei no SIA " Krikumiņš", Luterāņu mantojumu fondam un citiem.

 

   

Ziedojumi  

Sabiedriskā labuma organizācija

Brāļu draudzes misija

Swedbank

LV58HABA0551000861497

   
© Brāļu draudzes misija