Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2019.gada saiešanas

Detaļas

Brāļu draudzes misija 2019.gadā

12. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

25. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

24.februāris, 10.30 – Brāļu draudzes diena Jaunklidzī, saieta namā - bibliotekā, 

9.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

22. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

9. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

,aprīlis 8.00 - Rīgas draudzības ekskursija 

13. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

19.aprīlis, 12.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu sadraudzības dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

21.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

26. - 29. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

11.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

17.00, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

26.maijs – 2.jūnijs, - Brāļu draudzes sinode Hernhūtē

8. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

.jūnijs, 6.00 - lūgšanas stunda Rīgas Jērakalnā

.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

27.jūnijs, 18.00 - sapulce Klusā iela 2, Rīga

.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība

.jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

26. - 29.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

. augusts, 12.00 ar Kambara svētki Riņģu saiešanas namā,kalpos sacītājs Arnis Dāmis

.augusts, 14.30 - Brāļu draudzes svētdiena, Airītes stacijā

.augusts, 15.00 Smiltenes draudzes nometne Riņģu saiešanas namā

augusts, 19.00 - lūgšanas saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā)

6. - 8. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

20. – 23.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē

.septembris, 7.00 - Rīgas draudzības ekskursija

6.oktobris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

10.novembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

29. novembris – 2.decembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembris, 13.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība 

8.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 15.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Kopīga Svēto rakst lasīšana trešdienās 18.30, Rīgā, Klusajā ielā 2

www.sadraudziba.com

kšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Ružinas saiešana, Ivars Graudiņš tel.27775527

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

   
© Brāļu draudzes misija