Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2013.gada pārnovadu saiešanas

Detaļas

Brāļu draudzes misijas 2013.gada pārnovadu saiešanas

23. februāris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola

23. marts, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

1.aprīlis  11.00 Lieldienu dievkalpojums Riņģos

5.aprīlis  10.30  sadarbībā ar Vidzemes kultūras biedrību zinātniska konference Cēsu muzejā 

"Pirmajām latviešu nacionāllajām organizācijām 270 gadi/"

20.aprīlis    skolotāju ekskursija pa Kurzemes jūrmalu

27. aprīlis, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana Smiltenē

25. maijs, 11.00 – Brāļu draudzes saiešana un talka Riņģos

29. jūnijs, 12.00 – Brāļu draudzes saiešana Ružinas kopienā

13. jūlijs, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Kambara svētki

15. - 20. jūlijs – Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Kurzemē, Rojas novada Kaltenē

31. augusts, – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola –  jauna mācību gada atklāšanas svētki

28. septembris, Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzības ekskursija

5.oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Riņģu saiešana – Pļaujas svētki

26. oktobris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana

16. novembris, 11.00 – Brāļu draudzes Cimzas saiešana –  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

30. novembris, 15.00 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība

21. decembris, 12.00 – Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola


Saiešanu kārtība

- brāļu un māsu garīgas uzrunas

- pusdienu iestiprināšanās

- a) saruna par norisēm pasaulē un sabiedrībā jeb laikmeta zīmju tulkošana

b) lekcija par tautas garīgās vēstures aspektiem 

- evaņģeliskas draudzības kopšana

Saiešanās daudz dziedāsim un skanēs muzikāli priekšnesumi.

***

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.
tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261
Ružinas kopiena, Ezera iela 32, Ružina, Rēzeknes novads, tel. 26106699.

   
© Brāļu draudzes misija