Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Pravietojumi

Detaļas

Pravietojums ir īpaša Dieva dāvana cilvēkiem, kad caur pieskārienu kādam cilvēkam tiek pausta Dieva griba un tālāka virzība atbilstoši Dieva vēlmei.

Pravietojumi caurauž bībeli, ir tās mobilizējošais un virzošais spēks.

Pravietojums nekad nevar būt sekls vai tukšvārdīgi pļāpīgs, jo pravietojuma avots ir pats Dievs.

Mūsdienās pastāv gūzma vāvuļojumu, kurus dažādas grupas mēdz uzdot par pravietojumiem. Taču to izplatītāji nav nekas cits kā Jēzus minētie viltus pravieši.

Tomēr mēs ticam, ka Dievs arvien dod un dos savus praviešus. Arī tas ir Svēto Rakstu pravietojums. Visticamāk mēs tos nepamanām un nesadzirdam.

Iemesls praviešu neredzamībai mūsdienu garīgajā dzīvē ir lepnības gars, kas pārņēmis cilvēkus, jā, arī tos, kuri saucas par Kristus sekotājiem – kristiešiem.

Lai atdzīvotos praviešu gars, ir jābūt atbilstošai videi, kur tas varētu pastāvēt; būt pieņemts, saprasts. Cilvēku kopībai, kura ir izslāpusi pēc dzīvā Dieva un deg pēc Viņa valstības un vienlaikus ir lielā bijībā un pazemībā Visuvarenā priekšā.

Mēs ceram un ticam, ka Latvijas Brāļu draudzes sadraudzība var būt tā augsne un vārti pa kuriem praviešu gars atgriezīsies pie Latvijas cilvēkiem.

Bez Dieva praviešiem tauta izkalst, iznīkst un iet bojā.

Bez šaubām ne jau pravietojumos mēs balstām savu ticību, un mēs nezinam, kad un vai mūsu vidū dzims patiesi Dieva pravieši, kas būtu brīnišķīga Dieva dāvana un spēcīgs vadonis garīgajā dzīvē un cīņā.

Mēs lūdzam, lai Latviju vadītu tādi cilvēki,vīri un sievas, kuri būtu Dieva pravieši.

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija