Meitu kārtas svētku apraksts

Detaļas
Kategorija: 19. gadsimts
Parādīts Ceturtdiena, 22 Septembris 2011 08:38
Autors Gundars
Skatīts: 4171

 

Meitu kārtas svētku apraksts

Lintenes distriktā laikā no 1809 līdz 1814, pēc vācbrāļa, Freitāga tētiņa apraksta

Pret sestdienas vakaru sanākot četri līdz pieci simti meitu no visām pusēm vienā vietā, daudzas tai dienā nostaigājušas 5 - 6 jūdzes kājām. Mazliet atpūtušās un iekodušas kādu kumosu, lielāko tiesu melnas maizes, viņas sanāk spriest par savām lietām, pēc tam vēl nolasa kādu dzīves stāstu un tad visas dodas pie miera, vai nu saiešanas telpā uz māla klona solu starpā, vai šķūnī, kūtī, vai kūtsaugšā, gan salmos, gan uz kailas grīdas, apsedzoties pašu drēbēm. Apmēram pēc diviem naktī darbinieces, iedamas no vienas telpas uz otru, modina viņas ar kādu dziesmu pantiņu dziedāšanu, pēdējā laikā arī mūzikas pavadībā...Svētku prieks un labsajūta jau tad bieži izpaudās bieži izpaudās skaļās raudās. Pat dziedātāji nevar atturēties paši neraudājuši, pārtraukdami dziesmu. Savedevušas sapulces telpu pienācīgā kārtībā viņas sanāk tūlīt uz svētrīta lūgšanu vēl mākslīgā apgaismojumā. Tad māsas, kas kopš pagājušiem kārtas svētkiem uzņemtas draudzē, tiek uzņemtas arī savā kārtā. Izklīzdamas kādu brītiņu uz visām pusēm viņas noraudās katra par sevi, izrunādamās ar savu Pestītāju. Brokastīs katra apēd savu atlikušos maizes riecienu, labā laikā zem klajām debesīm, svinīgi klusēdamas. Apmēram ap pulkstens 6 rītā visas atkal sanāk kopā; viņām nolasa kārtas runu un pēc kāda brītiņa tur runu par izlozēto svētku tekstu. Pēc maza pārtraukuma un izklīšanas viņas atkal sanāk kopā uz beigu lēmumu, kas bieži notiek ar sevišķu aizgrābtību, tā ka raudas ļoti dzirdamas. Labā laikā viņas tad nostājas pie saiešanas nama „cirķelī”/aplī/ uz zaļa maura un nodzied vēl kādus slavas un pateicības pantiņus par baudīto svētību. Ar tūkstoš asarām svētkus noslēdz ap pulkstens 9 priekš pusdienas, lai katra varētu atkal vakarā būt pie sava darba.

 

Ludvigs Adamovičs,

Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi

Latviešu ev.-lut baznīca Amerikā, 1978, 87-88lpp.