Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

2020.gada saiešanas

Detaļas

Brāļu draudzes misija 2020.gadā

4. janvāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

25.01.2020.  plkst.11.00 - “Brāļu draudzes kustība Amatas novadpētnieces un kultūrvēsturnieces M. Vanagas darbos” (Melānijas Vanagas muzeja vadītāja  I. Lāce), 

24. - 27. janvāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1.februāris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.februāris, 12.00 Brāļu draudzes diena Kristiāna Dāvida skolā

21. - 24. februāris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

7. marts, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

8.03.2020. plkst 14.30 – “Brāļu draudzes darbība bijušajā Āraišu draudzes teritorijā un Vidzemē kopumā” (prof. G. Straube), Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā.

23. marts, 00.00 - 13.00 - Latvijas lūgšanas diena starptautiskajā hernhūtiešu sadraudzībā par Brāļu draudzi Latvijā, Eiropā un pasaulē

4. aprīlis, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 

05.04.2020. plkst 14.30 - “Brāļu draudzes kustības pienesums latviešu muzikālo tradīciju attīstībā.” (J.KLotiņš, Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos)

10.aprīlis 17.00, - Lielā piektdiena.  Kristus ciešanu gājiens no Blomes uz Riņģu saiešanas namu

11,aprīlis 7.30 - Rīgas draudzības ekskursija pa Vidzemes jūrmalu

12.aprīlis,,- 6,00 Augšāmcelšanās  saiešana Rīgas Jērakalnā (Dzegužkalnā) Aivara Ozoliņa vadībā (tel.20343480)

Svētku saiešana Riņģu saiešanas namā

 

25.04.2020.  plkst 11.00 - “Vai Brāļu draudzei nepieciešama piemiņas ekspozīcija un kādai tai būtu jābūt Āraišos?”  (LNB direktors Andris Vilks)

24. - 27. aprīlis - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

16.05.2020.  – Muzeju nakts ietvaros - “Brāļu draudzes rokraksti – vidzemnieku dzīvesstāsti.” (LNB pētniece, dr. phil. Beata Paškevica)

31.maijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

9.jūnijs,, - Svētā Gara diena, 

, -  svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

.jūnijs, - 10.00 talka un Bērnu svētki Riņģu saiešanas namā

5.-12.jūnijs Brāļu draudzes Eiropas provinces sinode Noidietrdorfā, Vācijā

12.jūnijs,  - reformācijas sākuma diena Latvijā

Tirpmākā informācija tiks precizēta

. jūnijs, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

14.jūnijs, izlaidums Kristiāna Dāvida skolā

21.-24.jūnijs - somu lestadiāņu apciemojums Lahti

8.-13..jūlijs, - Rīgas draudzība Mazirbē, rekolekcijas 

20.-25.jūlijs, –  Bērnu, jauniešu, skolotāju sadraudzība Lielvārdē

24. - 27.jūlijs, - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

1augusts, 12.00  Riņģu saiešanas kambara gadadienas svētki

4. - 6. septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Kurzemē

25. – 28.septembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Latgalē 

26.septembris, 7.00 -  7.30 - Rīgas draudzības ekskursija 

10.oktobris, 12.00  Pļaujas svētku dievkalpojums Riņģu saiešanas namā

18. novembris,–  Latvijas valsts un Cimzas saiešanas nama dibināšanas svētki.

27.- 30. novembris - somu lestadiāņu atmodas kustības misija Vidzemē

30.novembris, 15.30 – bērnu, jauniešu un skolotāju adventa Kristus gaismas gājiens un sadraudzība Āraišos 

.decembris, 10.30 - lūgšana par Latviju un latviešiem Gaismas pilī

 .decembris, 12.00 – eglīte Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skolā

 

*******

Rīgas draudzības bībeles kopīga lasīšana ik trešdienu, 18.30, Rīgā, 

Norišu grafikā iespējamas izmaiņas.

 

Brāļu draudzes sadraudzība Latvijā

www.bdm.lv

Cimzas saiešanas nams, adrese – „Zariņi”, Cimza, Raunas nov. tel. 29410784

Riņģu saiešanas nams – „Riņģi”, Blomes pag., Smiltenes novads tel. 26248576

Smiltenes saiešanas nams, Zaķu iela 8, Smiltene, tel. 26248576

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida skola, adrese -  Kalna skola,  Barkavas pag., Madonas novads.

tel. 64828320, 22059737, 22059734, www.kdskola.lv

Gundars Ceipe, dr.hist., Brāļu draudzes misija, tel. 26539261

Rīgas Jērakalna (atmodas) atbildīgais, Aivars Ozoliņš, tel. 20343480

Rīgas draudzība, Vija Auriņa tel. 26394710, Zane Brauere 26167621

Ikšķiles draudzība, Maija Frīdberga tel.28708642, Lauma Palmbaha tel.29274111

Airītes draudzība, Pēteris Stumburs tel. 29503503

 

 

Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja:

 "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi. Un slavēts lai ir Visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."

1.Moz. 14. 18. -20.

 

 

 

   

Ziedojumi  

Sabiedriskā labuma organizācija

Brāļu draudzes misija

Swedbank

LV58HABA0551000861497

   
© Brāļu draudzes misija